OctaveAVR en ARM chips programmeren

Octave

Open source Matlab-kloon. Goed te gebruiken als een klant Matlab-functionaliteit in zijn project nodig heeft en niet de bijbehorende kosten wil. Numpy en scipy in Python zijn daarvoor ook geschikt.
Read more

AVR en ARM chips programmeren

Programmeren van chips, waaronder simpele 8-bits chips van Atmel in Arduino. Voor sommige toepassingen doe ik dit in assembler, en heb een Atmel in-system programmer, om de chip van code te voorzien.
Read more