Matlab en SimulinkOctaveMathCad3D CAD modeleren

Matlab en Simulink

Goede beheersing van wiskundige bewerkingen met en programmeren in Matlab en Simulink (simulaties aandrijvingen e.d.). Matlab gebruik ik intensief voor ontwikkelen test- en analyse-software t.b.v. spectrum-analyses van dynamische systemen voor ASML.
Read more

Octave

Open source Matlab-kloon. Goed te gebruiken als een klant Matlab-functionaliteit in zijn project nodig heeft en niet de bijbehorende kosten wil. Numpy en scipy in Python zijn daarvoor ook geschikt.
Read more

MathCad

Goede beheersing MathCad. Zeer geschikt voor parametrisch ontwerpanalyse (design-exploratie) door de mogelijkheid analytisch stelsel van vergelijkingen op te (laten) lossen.
Read more