ROS Operating System

Ervaring met bouwen platform voor robotica en het op afstand kunnen besturen van een robot middels ROS. Ook kleine embedded computers (Arduino, Pandaboard, Raspberry Pi) kunnen hiermee met elkaar communiceren.

Opmerkingen zijn gesloten.