MathCad

Goede beheersing MathCad. Zeer geschikt voor parametrisch ontwerpanalyse (design-exploratie) door de mogelijkheid analytisch stelsel van vergelijkingen op te (laten) lossen.

Opmerkingen zijn gesloten.