AVR en ARM chips programmeren

Programmeren van chips, waaronder simpele 8-bits chips van Atmel in Arduino. Voor sommige toepassingen doe ik dit in assembler, en heb een Atmel in-system programmer, om de chip van code te voorzien.

Opmerkingen zijn gesloten.