Portfolio Tag: SOEM

Ontwikkelen software voor Ethercat gebruik in ROS2

Ethercat is een communicatieprotocol waarmee hardware (I/O) kan worden aangestuurd en uitgelezen. Om ethercat hardware met ROS2 te laten communiceren is een vertaling nodig van DDS topics (DDS is het onderliggend communicatie-protocol van ROS2) naar ethercat-berichten en andersom. Hiertoe heb ik verschillende uitvoeringen gemaakt. Ik heb een Raspberry Pi ethercat master (SOEM) voorzien van DDS,…
Read more