Autonoom rijdend robot platform

Door Confirmat wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht naar autonome beweging van een robot-platform. Het is de bedoeling dat deze zich, met veiligheid voor omstanders, autonoom door een druk publiek kan manoeuvreren.

Er is door universiteiten al veel onderzoek gedaan naar autonome beweging van robots, pad-planning en dergelijke, en er zijn op academisch niveau al goede resultaten gehaald. Tevens is er een ontwikkeling van goedkope en krachtige sensoren die detectie van omstanders, en diepte/perceptie mogelijk maken wat nodig is om de omgeving van de robot in kaart te brengen, en omstanders te kunnen ontwijken. Het onderzoek richt zich enerzijds op de haalbaarheid naar betaalbare sensoren. Anderzijds richt het onderzoek zich op veiligheid voor omstanders: Hoe veilig door een druk publiek te manoeuvreren. Dit wordt aangetoond met een prototype. De grootste uitdaging is de academische kennis beschreven in papers te vertalen in een robuuste en praktische oplossing.

Opmerkingen zijn gesloten.