Participatie onderzoek naar autonome bewegende robot

mobiel platform sensoring

Door Confirmat wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht naar autonome beweging van een robot-platform. Het is de bedoeling dat deze zich, met veiligheid voor omstanders, autonoom door een druk publiek kan manoeuvreren. Er is door universiteiten al veel onderzoek gedaan naar autonome beweging van robots, pad-planning en dergelijke, en er zijn op academisch niveau al goede resultaten gehaald. Tevens is er een ontwikkeling van goedkope en krachtige sensoren die detectie van omstanders, en diepte/perceptie mogelijk maken wat nodig is om de omgeving van de robot in kaart te brengen, en omstanders te kunnen ontwijken.Het onderzoek richt zich enerzijds op de haalbaarheid naar betaalbare sensoren. Anderzijds richt het onderzoek zich op veiligheid voor omstanders: Hoe veilig door een druk publiek te manoeuvreren. Dit moet worden aangetoond met een prototype. De grootste uitdaging is de academische kennis beschreven in papers te vertalen in een robuuste en praktische oplossing. Het mechanische deel van het prototype wordt al ontwikkeld en zal medio  juli klaar zijn. Conceptuele keuzes voor de veiligheids-architectuur en sensoren zijn grotendeels al gemaakt. Dit wordt verder uitgewerkt en getest zodra de mechanica van het prototype klaar is.

Participatie

Er is herkend dat dit onderzoek ook interessant kan zijn voor andere bedrijven. Wellicht dat die bedrijven opzien tegen de investering om dit zelfstandig op te pakken. Of niet weten waar ze terecht kunnen voor een dergelijk onderzoek. Confirmat geeft daarom de mogelijkheid om te participeren in dit project om zo resultaten en investeringen te delen. Vooraf zal worden overlegd in een open gesprek of de belangen van beide partijen gediend zijn bij een dergelijke samenwerking. Bedrijven die geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om te reageren.